Tradicionalni etnografski liki

Radoživi dornavski cigani

Lokalna posebnost so tudi cigani v Dornavi na Ptujskem polju, v katere se že nekaj desetletij šemijo skorajda vsi vaščani. Vidimo jih v najrazličnejših vlogah: kot vedeževalce, brusilce nožev, muzikante, kurje tatove ipd.

S svojim radoživim obnašanjem in slikovito opremljenimi vozovi vnašajo v pustni utrip nemir, prežet s humorjem in z igrivostjo.