Tradicionalni etnografski liki

Moža išče kopanja

Podobna šega, kot je vlečenje ploha, se je ohranila v Markovcih na Ptujskem polju. Pri tem opravilu sodelujejo fantje, oblečeni v ženske obleke. V zabavo vseh skozi vas vlačijo korito, v katero posadijo slamnato nevesto. Včasih so se ustavljali pri hišah, kjer so imeli sinove, godne za ženitev, in jim ponujali nevesto. Poudarjali so, kako je bogata, saj ima teleta, svinje, denar itd. Namesto s cvetjem so jo krasili  z »lükom«, da venček boš lükov dobila.